Media Library

Interview with Kralj Čačka

,

Language Archipelago I: Former-YU – Our language(s)

Sladjana Strunk: Šta je za Vas domaća književnost i šta Vas vezuje za nju?

Kralj Čačka: Za mene je domaća književnost izraz za književna ostvarenja određenog jezičko-geografskog prostora. U ovom slučaju, to je prostor zemlje u kojoj živim kao i prostor bivše Jugoslavije jer se jednostavno u njemu govori istim jezikom sa različitim varijacijama, uticajima, narečjima I dijalektima. Nisam sklon da književnost posmatram kroz tu prizmu, već u njoj tražim univerzalnost i probleme koje obrađuje a koji me na ovaj ili onaj način zanimaju.

K. Čačka (c) Ariel Jonah

Sladjana Strunk: Za koji kulturni i jezički prostor pišete/pravite muziku? Gde je publika kojoj se obraćate?

Kralj Čačka: Ispostavlja se da piem za Sedmu republiku Ante Perkovića a publika „Sedme republike“ je raštrkana, razbacana po Balkanu kao I celom svetu tako da je teško utvrditi joj granice. Pošto je muzika univerzalna, samim tim, sa muzičke strane, ona je tu za ceo svet. Jezik je taj koji ograničava da komunikacija bude veća i šira ali kako jedan pametan reče, jezik je vezan za biće I koliko god mali bio nikako ne bi trebalo da bude prepreka na putu ka univerzalnom razvoju i izrazu, čak šta više, jezik je ogledalo bića i rad na jeziku jeste u isto vreme rad na biću.

Sladjana Strunk: Koliko su bliski kulturni prostori i jezici postjugoslovenskih država?

Kralj Čačka: Za mene, kao što rekoh, to je jedan te isti jezik sa svim svojim fantastičnim razlikama, kulturni ambijenti su takođe jako slični sa manjim ili malo većim razlikama u odnosu prema određenoj kulturnoj oblasti, problemu, temi u različitim državama. Nažalost, zbog politike I raznih interesa nižeg reda, te razlike se prave daleko većim nego što u suštini jesu. Povremeno dolazi do zdrave komunikacije uglavnom zahvaljujući pojedincima.

Sladjana Strunk: Da li postoji kulturna razmena u regionu i u kojoj meri učestvujete u njoj?

Kralj Čačka: Moje učestvovanje u kulturnoj razmeni u regionu ogledalo se održavanjem koncerata u raznim gradovima, festivalima etc. Trenutno sarađujem sa Zagrebačkim ‚Radio Teatrom’ sa kojim radim na jednoj radio drami. U vreme pre pandemije bilo je nastupa u regionu koji su težili da se umnože ali korona je učinila svoje. Za vreme pandemije jedan od mojih prvih online nastupa je bio prenošen za Zagrebački klub „Močvara“ a kasnije za jedan festival u Sloveniji.

Sladjana Strunk: Kako vidite budućnost književne, muzičke, kulturne scene ovog govornog područja i čemu se nadate?

Kralj Čačka: Tu nisam optimističan s obzirom da je prava kultura na ovim prostorima postala podkultura i vrlo često mi se učini da je takoreći u nestajanju, najviše zbog agresivnosti i etičko estetskog pada vladajuće kulture koja je u snažnom zagrljaju sa agresivnim, u lošem smislu primitivnim I nagonskim. Tako ispada da ono što je stvarna kultura, već duže vreme taoc nekulture koja je vladajuća kultura. Tako mi deluje da vladajuća kultura koja je uglavnom nekultura, kao da pleše svoj ples smrti nad pravom kulturom, koja sa strane pokušava da poveže, održi I preživi, ne mareći za granice, poštujući, uviđajući i razumevajući razlike. Čast pojedincima koji ulažu napor da njihova dela budu most za prelazak na više a ima ih ali u ovakvom kulturnom ambijentu. Kada se pogleda iz daljine, oni izgledaju kao zvezde na nebu oko kojih se prostire tamna praznina masa dok se iz blizine to ne vidi zbog magle, dima I smoga.